TEHNIKA ANIMANATA - 1. dio: Kako je otkriven i imenovan ovaj skup dokumenata?

Ovo je povijesna zbirka slika koja se odnosi na životno stanje naših ljudi u prošlosti i koja ide od svih grana društvenih djelatnosti do različitih aspekata moralnog i kulturnog života. Više od 4000 drvoreza čine živahan, raznolik i izuzetno bogat dokument koji nam omogućava da naučimo o običajima, navikama i vjerovanjima našeg naroda u prošlom povijesnom periodu.

Čitaj više