TAN AN - Cochinchina

Hits: 623

MARCEL BERNANOISE1

I. Fizička geografija

GRANICE

    Pokrajina Tanan [Tân An] je na sjeveru ograničena pokrajinom Tayninh [Tây Ninh], od Cho Lon [Chợ Lớn] i kraljevstvo Kambodže, na jugu s pokrajinama od Sadecki [Sa Đéc], Mytho [Mỹ Tho] i Gocong [Gò Công], na istoku pokrajine Cho Lon [Chợ Lớn] i Gocong [Gò Công], a sa zapada kraljevstvo Kambodža i pokrajine Chaudoc [Châu Đốc] i Long Xuyen [Duga Xuyên].

    Od ukupne površinske površine od oko 380.000 hektara, vrijedno je samo 80.000 hektara u južnom dijelu provincije, obrađeno isključivo rižom. Ostatak, oko 300.000 hektara, jedan je ogromni bazen koji se proteže do granica Kambodže, pod vodom nekoliko mjeseci u godini. Ovo su ravnice Jonesa na kojima dosad nije bilo moguće nijedno važno uzgajanje. Pokrajina Tanan [Tân An] je stoga daleko od svog punog ekonomskog razvoja, koji se može postići tek kada se završe ogromni hidraulični radovi, neophodni za odvodnjavanje i racionalno navodnjavanje ravnice Jones.

PUTOVANJA

    Sistem puteva u provinciji Tanan [Tân An] uključuje sljedeće ceste, sve potpuno metalizirane motorne ceste:

1. Kolonijalna ruta br. 16 od Saigon [Sài Gòn] do Mytho [Mỹ Tho];
2. Provincijska ruta br. 21 od Tanan [Tân An] do Gocong [Gò Công] putem Rach La [Rạch Lá];
3. Provincijska ruta br. 22 od Tanan [Tân An] do Mytho [Mỹ Tho];
4. Provincijska ruta br. 23 od Tanan [Tân An] do Mytho [Mỹ Tho];
5. Komunalna ruta br. 5 koja kreće od kolonijalne rute do rute br. 15 zvana je Tanan [Tân An] do Nhut Tao Ruta [Nhựt Tảo];
6. Komunalni put br. 6 od Thu Thua [Thủ Thừa] do stanice u Binh Anh [Bình Anh];
7. Komunalni put br. 8 od Tanan [Tân An] do Thanh Phu Long [Thanh Phú Long] Ky Son [Kỳ Sơn] i Binh Phuoc [Bình Phước];
8. Komunalna trasa br. 9 koja se spaja sa komunalnom trasom na pijaci Trga Thu Thua [Thủ Thừa];
9. Komunalna ruta br. 14 koja vozi trasom br. 21 u Gocongu trajektom u Chogao [Chợ Gạo];
10. Komunalni put br. 15 od Tanan [Tân An] do Nhut Tao [Nhựt Tảo].

II. Administrativna geografija

ADMINISTRATIVNE PODELE

    Pokrajina Tanan [Tân An] je podijeljen u 10 kantona, koji se sastoji od 64 sela i formiraju 4 upravne četvrti, svaki pod nadzorom lokalnog zvaničnika sa činom Phu [Phủ], ili od oni beže [Huyện], odnosno:
1. Okrug glavnog grada;
2. Okrug od Binh Phuoc [Bình Phước];
3. Okrug od Thu Thua [Thủ Thừa];
4. Okrug od Moc Hoa [Mộc Hoá].

VAŽNI CENTRI

1. TANAN [Tân An]; Glavni grad, smješten je na teritoriji koja pripada selu Binh Lap [Bình Lập]; nekada se zvao važni trgovački centar Vung Gu [Vũng Gụ], ali je izgubio na važnosti jer su trgovački brodovi i teglenice prestali koristiti poštanske plovne putove i prenijeli svoju trgovinu u kanal Duperre i trgovačke potoke prilikom prelaska sa zapada na Saigon 47 km od Saigon [Sài Gòn], ima uslugu vozova od strane Saigon [Sai Gòn] - Mytho [Mỹ Tho] liniju, kao i brojne servisne automobile iz Saigon [Sài Gòn] do Mytho [Mỹ Tho] i od Saigon [Sài Gòn] u raznim pokrajinama na zapadu. Ovdje su zastupljeni različiti odjeli: riznica, pošta i telegraf, javni radovi, carine i trošarine. Osnovna škola sa punom praksom, škola za mlade zavičajne devojke i porodilište u odličnom su stanju. Ovdje će uskoro biti imenovana domaća Pravda za mir;

2. Ky Son [Kỳ Sơn] (selo Binh Quoi [Bình Quới]) 6 km od glavnog grada ima prilično važno tržište (na komunalnom putu br. 8);

3. Thu Thua [Thủ Thừa] (selo Binh Phong Thang [Bình Phong Thắng]) 7 km od glavnog grada ima administrativnu delegaciju, osnovnu školu, prilično važno tržište na Thu Thua Kanal [Thủ Thừa] i važan plovni put za rodne brodove i barže;

4. Nhut Tao [Nhựt Tảo] (selo An Nhut Tan [Nhựt Tân]) 15 km od glavnog grada, ima tržnicu;

5. Binh Phuoc (selo Phuoc Tan Hung [Tân Hưng]) 15 km od glavnog grada, sjedišta upravne delegacije, tržnice, pošte i telegrafske kuće, rodilišta;

6. Tam Vu (selo Duong Xuan Hoi) 12 km od glavne gradske pijace;

7. Quan Tap (selo Tan Tru [Tân Trụ]) 18 km tržnice.

STANOVNIŠTVO

    Stanovništvo provincije, ukupno 120.000, sastoji se na sljedeći način; 60 Europljana, 118.500 Anamita, 450 Minh Huong [Minh Hương], 700 Kineza, 250 Kambodžana i 20 Indijanaca i drugi.

III. Geografska ekonomija

SIGHTS

    Pokrajina Tanan [Tân An], smješten između Cho Lon [Chợ Lớn] i Mytho [Mỹ Tho], ne zanima turiste. Ona je lišena prekrasnih pejzaža. Među istorijskim spomenicima možda spomenuti:

1. U selu Khanh Hau [Khánh Hậu] (kanton Hung Long [Hưng Long]) blizu kolonijalne rute br. 16, grobnica je Tien quana Nguyen-Huynh-Duc [Nguyễn Huỳnh Đức], maršal Gia Long [Gia Long] doprineo osnivanju dinastije Nguyen [Nguyễn]. Neke relikvije koje pripadaju ovom velikom Mandarinu nalaze se u pagodi blizu groba;

2. U selu binh Lang (kanton An Ninh Ha [An Ninh Hạ]) je grobnica Ong-Hong-a, vrlo bogatog Annamita, koji je slanjem velikih džunki punih nepušača na dvor nijansa [Huế], vrlo efikasno su priskočili u pomoć izgladnjelima središnjeg stanovništva Annam [Nama]. Car Minh-Mang [Minh Mạng] mu je dodijelio titulu Tho-dana. Ova je grobnica postavljena na istoimenom kanalu, koji spaja dva Vaicosa, nizvodno prema Tanan [Tân An];

3. u Nhut Tho [Nhựt Thọ], na istočnom Vaicu, nizvodno prema mostu od Ben Luc [Bến Lức], mali je spomenik, podignut u znak sećanja na „doi“ i neke agente koje su ubili partizani annamitske vlade, na početku francuske okupacije.

SREDSTVA TRANSPORTA

    Grad Tanan [Tân An] poslužuje Saigon [Sai Gòn] - Mytho [Mỹ Tho] željeznička linija s vlakovima koji saobraćaju pet puta dnevno (tamo i nazad); također veliki broj motornih vozila javnog prijevoza, koji koriste kolonijalnu rutu, uz brzu uslugu u svako doba dana, radeći u suradnji sa željeznicom u korist putnika. Da biste posetili grobnicu Maršala Nguyen-Huynh-Duc [Nguyễn Huỳnh Đức], automobilom se može ići direktno Saigon [Sài Gòn] do sela Khanh Hau [Khánh Hậu], ili možete voziti vozom Tanan [Tân An], a zatim "pousse-pousse" ili "tilbury" da bi se pokrilo 3 km koje razdvaja stanicu od spomenika. Posjetiti Nhut Tao [Nhựt Tảo], potrebno je uzeti sampan na Ben Luc [Bến Lức], spuštajući se prema istočnom Vaicou, ili ići direktno vodom do ovog tržnice, bilo iz Saigon [Od Sài Gòn] ili iz Cho Lon [Chợ Lớn]. Iz Nhut Taoa Nhut Tao [Nhựt Tảo] može se lako doći sampanom grobnice Ong-Hong, na istoimenom kanalu koji se uliva u Vaico nedaleko od ovog središta.

HOTELI

    Nema hotela u Tanan [Tân An] zbog blizine velikih gradova Cho Lon [Chợ Lớn] i Mytho [Mỹ Tho]. Uprava, međutim, može europskim putnicima ponuditi dvije sobe u pansionu, ali bez obroka. Nema bungalova, niti ima delegacija. Odredbe (konzerve, vino, hljeb, led) prodaju se na tržištu Tanan [Tân An], u nekoliko trgovina prehrambenih proizvoda.

INDUSTRIJSKE KONCESIJE

    Nepovratna sredstva velika su područja prijavila domorode i Europljani u Jonesovim ravnicama, ali kako je sav uzgoj na milosti poplava, praktički jedini povrat koji su primili korisnici dodijeljen je prihodima od ribolova. Opremljenost sjevernog dijela provincije također se žuri i tu je prilično važna industrija u proizvodnji matiranja i grubog pakiranja. U posljednjih nekoliko godina plantaže šećerne trske prilično su se dobro razvile u nekoliko sela kantona Kanton Cuu Cu Thuong [Cửu Cụ thượng], posebno u Thanh Loi [Thạnh Lợi], Binh Hoa [Bình Hoà], Moj Thanh Dong [Mỹ Thạnh Đông] i Moj Qui [Mỹ Quý], sve se nalazi uz istočni Vaico, gdje postoji dvadesetak izvornih rafinerija šećera.

BAN TU THU
12 / 2019

BILJEŠKA:
1: Marcel Georges Bernanoise (1884-1952) - Slikar, rođen je u Valenciennesu - najsjevernijoj regiji Francuske. Sažetak života i karijere:
+ 1905-1920: Rad u Indokini i zadužen za misiju kod guvernera Indokine;
+ 1910: nastavnik u Francuskoj školi za Daleki istok;
+ 1913 .: Studiranje autohtonih umjetnosti i objavljivanje niza znanstvenih članaka;
+ 1920: Vratio se u Francusku i organizovao umjetničke izložbe u Nancyju (1928), Parizu (1929) - pejzažne slike o Loreni, Pirinejima, Parizu, Midiju, Villefranche-sur-meru, Saint-Tropezu, Ytaliji, kao i neke suvenire sa Dalekog Istoka;
+ 1922: objavljivanje knjiga o ukrasnoj umjetnosti u Tonkinu, Indokina;
+ 1925: Osvojio glavnu nagradu na Kolonijalnoj izložbi u Marseilleu i surađivao s arhitektom Pavillon de l'Indochine u stvaranju niza predmeta od enterijera;
+ 1952 .: umire u dobi od 68 godina i ostavlja veliki broj slika i fotografija;
+ 2017: Njegovu slikarsku radionicu uspješno su pokrenuli njegovi potomci.

REFERENCE:
◊ Rezerviši “LA COCHINCHINE”- Marcel Bernanoise - Hong Duc [Hồng Đức] Izdavači, Hanoi, 2018.
◊  wikipedia.org
Inside Izdvojene i italizirane vijetnamske riječi nalaze se u navodnicima - postavio Ban Tu Thu.

VIDI VIŠE:
◊  CHOLON - La Cochinchine - 1. dio
◊  CHOLON - La Cochinchine - 2. dio
◊  SAIGON - La Cochinchine
◊  GIA DINH - La Cochinchine
◊  BIEN HOA - La Cochinchine
◊  ČET DAU MOT - La Cochinchine
◊  MOJ TI - La Cochinchine
◊  COCHINCHINA

(Posjećeno 1,957 puta, 1 posjeta danas)