TAY NINH - Cochinchina

Provincija Tayninh ima površinu od oko 450.000 hektara, a na sjeveru i zapadu je omeđena Kambodžom, na jugu provincijama Giadinh, Cho Lon i Tanan, a na istoku rijekom Saigon.

Čitaj više

BEN TRE - Cochinchina

Provinciju Bentre tvore dva ostrva: ostrvo Minh, smješteno između rijeka Co Chien i Hamluong, čiji sjeverni dio pripada Vinhlong, i ostrvo Bao, između Hamluonga i Balaja.

Čitaj više